+603.7781.4333
admin@umrahmakbul.com
BORANG PENDAFTARAN UPAH HAJI
Maklumat Peribadi

Maklumat yang berhuruf tebal mesti diisi.


Jika waris berlainan sila tuliskan dalam ruangan dibawah ini :
Nota


SIGHAH IJAB QABUL BADAL HAJI “ BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SAYA MENYERAHKAN AMANAH INI KEPADA TUAN UNTUK MENYEMPURNAKAN
BADAL HAJI BAGI ALLAHYARHAM/ALLAHYARHAMAH YANG DI ATAS ”